Apeks logo

Rejestracja gwarancyjna sprzętu

UWAGA. REJESTRACJA INTERNETOWA POWINNA BYĆ WYPEŁNIONA I WYSŁANA W CIL'GU 30 DNI ABY GWARANCJA ZACZEŁA OBOWIL'ZYWAĆ.

Czę ć 1 (z 4) – Dane dotyczšce zakupu
Wybierz zakupiony produkt z listy obok i naci nij “Następny”.